Istražujući koren Bečkog valcera, možemo se vratiti u XII-XIII vek, u vreme minnesangera. Poreklo valcera može se prepoznati  u nemačkom "Springtanz"-u. U Nemačkoj i Austriji ovaj ples je narod plesao bez mesta plesa. Koristilo se 3/4 ili 3/8 kolo, u kojem su se parovi isprepletano držali i plesali oko zamišljenog centra. Ovaj ples je bio jako popularan.   Prema drugoj verziji preteču Bečkog valcera treba tražiti u tzv. Langaus-u, plesu u kojem su plesači morali preplesati jednu prilično dugačku dvoranu sa što manje okreta i koraka. Vlast je zabranila ovaj ples sve do XVIII veka, jer je bilo zabranjeno vrteti se, zavrteti plesačicu, bacati je u vazduh. Reč "waltzen" pojavila se oko 1750. godine u jednoj bečkoj komediji. Te godine Johann Wolfgang von Goethe izvestio je o iskustvima stečenim o jednom nemačkom plesu, a 1752. godine Carl von Zangen objavio je knjigu "Etwas über da Waltzen". Godine 1787. četiri osobe su u Beču u operi "Una cosa rara" izvele prvi valcer i privukle pažnju. Valcer su učili i na Pruskom dvoru vec 1794. godine, ali ga je kraljica zabranila, jer joj se ples nije svideo. Međutim, najveći protivnici valcera su bili učitelji plesa jer valcer ima jako jednostavne i lake korake za učenje. Najveću opoziciju Bečki valcer je imao u Engleskoj gde su verske vođe smatrale da je to najnemoralniji ples zbog bliskog kontakta između partnera i brzog tempa. Kada je jula 1816. princ prestolonaslednik prvi put zaigrao bečki valcer na engleskom dvoru, The Times je taj „incident” opisao na sledeći način:  "We remarked with pain that the indecent foreign dance called the Waltz was introduced (we believe for the first time) at the English court on Friday last ... it is quite sufficient to cast one's eyes on the voluptuous intertwining of the limbs and close compressure on the bodies in their dance, to see that it is indeed far removed from the modest reserve which has hitherto been considered distinctive of English females. So long as this obscene display was confined to prostitutes and adulteresses, we did not think it deserving of notice; but now that it is attempted to be forced on the respectable classes of society by the civil examples of their superiors, we feel it a duty to warn every parent against exposing his daughter to so fatal a contagion." U Berlinu zabrana je važila do 1918. godine, ali su na münchenskim zabavama valcer ipak plesali. Pohod Bečkog valcera započet je nakon Bečkog kongresa. Veliku ulogu su imali u tome i melodije Strauss- a. Tada je valcer dobio svoj konačni karakter po kome ga i danas prepoznaju.

Tags: ,

U početku se Quickstep zvao “Quicktime Foxtrott” i “Charleston”, koji je preuzeo chasse korake. Quickstep je nastao u predgradjima New York-a. Stvorili su ga doseljenici sa Kariba i iz Afrike, početkom 20-ih godina prošlog veka iz Foxtrot-a, a oblikovan je 1927. godine. Ali ples je ubrzo pronašao svoj put do balskih sala New York-a i postao je jedan od najpopularnijih plesova.     Poreklom ovaj ples je sličan Foxtrotu. Oni su i nastali tako što su bendovi svirali istu muziku u dve brzine i od brze varijacije je nastao Quickstep. To je vrlo živahan i lepršav ples, za koji su karakteristični chasse koraci, neke vrste laganih poskoka, brzi okreti, a vidljiv je i uticaj Charlestona. Za Quickstep je karakterističan lagani polet. Plesni parovi se uz lepršavost, životnu radost, veliku fleksibilnost kolena i zglobova, kreću poput mehurića u vodi. Jedan je od popularnih i veselih plesova u svim plesnim školama. Tome je doprinela i činjenica, da je nakon II Svetskog rata prošao kroz temeljnu promenu stila, obogatio se malim, ritmičkim poskocima. Od plesača se zahteva miran stav i držanje i čista tehnika stopala. Quickstep se pleše kao peti ples na plesnim takmičenjima. Karakteristike Karakter: živahan, brz, poletan Kretanje: brzo, trik koraci, mešavina poletnih i prizemljenih kretanja Takt: 4/4 Tempo: 50 bpm Naglasak: na prvom i trecem udarcu Dizanje i spuštanje: početak dizanja na kraju 1., nastavak dizanja na 2. i 3., gore na 4., spuštanje na kraju 4. Dinamika: fluidnost, poletno i prizemljeno kretanje Interpretacija Prilikom brzog kretanja dva tela mora postojati velika sinhronizacija, zajedničko razumevanje u korišćenju tenzija u nogama i zglobovima. Da bi postigli pravu muzicku interpretaciju vreme “slow” koraka se malo produži forsirajući potom oštru akciju na “quick” koraku.

Poreklo Slowfox-a može se traziti u Onestep-u i Rag-u. Onestep je prešao iz Severne Amerike u Evropu oko 1910. godine, a bio je ples koji je ličio na hodanje, pojednostavljeno “jednokoračno” kretanje, bez Chasse koraka, nepromenljivog ritma.     Ovaj ples su plesali na brzi 2/4 ritam napred, nazad ili ponekad u stranu, bez okreta, na prednjem delu stopala. Kao društveni ples, zamenio je Twostep (ličio je na polku, ali bez poskoka). Onestep je prvenstveno došao do izražaja u Engleskoj, gde je istisnuo Valcer. Godine 1912. u Engleskoj se proširio Ragtime, prva moderna forma plesne muzike. Kao posledica te muzike, iz Onestep-a se razvio Rag, koji se plesao na savijenim kolenima, a u njegovom ritmu pojavilo se i sinkopiranje. Kako je vreme prolazilo muziku Rag-a i Onestep-a počeli su svirati sporije, tako da su se i koraci plesa usporili. Tako je bilo dovoljno vremena za uvodjenje tzv. Chasse koraka sto je omogućilo razvitak Foxtrot-a. Slowfox se temelji na dugačkim, klizajućim, umetnički oblikovanim pokretima. U Slowfox-u su svi koraci skoro iste dužine. Pokazuje se u široko-prostornom, kontinuirano progresivnom, valovito hodajućem kretanju. Karakteristični su dugi, rastegnuti koraci sa zamahom, otplesani sa elegancijom, a koje razbijaju brzi okreti i iznenadjujuće poze, što čini Slowfox jos čarobnijim. Karakteristike Karakter: čist i otmen Kretanje: kontinuirano, progresivno i prostorno, ravno, po tačno usmerenim linijama Takt: 4/4 Tempo: 30 bpm Naglasak: na prvom i trećem taktu Dizanje i spuštanje: dizanje na kraju 1., gore na 2. i 3., spuštanje na kraju 3. Dinamika: tečnost i prostorno kretanje Interpretacija Slowfox je ples s puno kontinuiranih koraka napred i nazad, na tačno usmerenim linijama. Kontinuirani i fluidni karakter Slowfox-a otežava izvodjenje glatkog dizanja i spuštanja. Važno je, da se apsorpcija težine tela prvo odvija u kolenima, a tek nakon toga u stopalima. Rad stopala mora podržavati tzv. Body swing (njihanje tela) guranjem od potporne noge i povlačenjem prilikom prenosa težine na potpornoj nozi.

      Tango je sastavni deo načina zivota naroda Argentine i njenog glavnog grada, Buenos Aires-a. Tango su u Argentinu doneli španski osvajači. U to vreme je bio poznat pod imenom ”Baile con corte” ili ples sa odmorom Na početku XIX veka, ples se pojavio i na Kubi, u Urugvaju, Brazilu označavajuci ples u paru.   Važan uticaj kako plesni, tako i muzički, na Tango su imali kubanska Habanera i argentinska Milonga. Modernizovani Tango je dobio ime Tango Argentino, koji se proširio uglavnom u lučkim četvrtima Buenos Aires-a, i obalama La Plate. Ples je praćen najčešće muzikom violine, gitare, flaute i klavira. Nakon 1870. godine ples je praćen na bandoneonou, muzikom donetom iz Nemačke (to je kromatska tango-harmonika). U Tangu, protkanom špansko-argentinskom tugom, pokazuju se suprotnosti muško-žensko, čvrsto-mekano, grubo-sentimentalno. Tango u sebi sadrži jake emocije, priča priče o odnosu muškarca i žene, o besu prevarenog ljubavnika, o životu i smrti… Za razliku od drugih plesova, ovaj se ne igra samo na sceni, već i u životu. Dakle, život pleše tango, tango pleše život. Dobri poznavaoci Argentinskog tanga tvrde da ova igra pruža jedinstveno zadovoljstvo, jer takav niz pokreta ljudsko telo nigde na drugom mestu ne može da doživi. To je umetnost balansa, sklada i elegancije i istovremeno traži od plesača da čita kompoziciju i odgovori plesom na svaki njen deo. Na početku XX veka, Tango postaje društveni ples u Argentini. Počeci tanga u Argentini vezani su za gauchos-e koji su morali da hodaju savijenih kolena jer su njihove kožne pantalone očvrsle od konjskog znoja. Oni bi noću izlazili u lokalne plesne sale i plesali sa devojkama koje su morale da drže svoju glavu zabačenu, i rukom da odguravaju rame partnera, jer se gauchos-i nisu kupali. Desnu ruku su držale na partnerovom kuku, u blizini džepa kao znak da očekuju da budu plaćene za ples.       Godine 1907., Tango je prešao u Evropu i očarao Pariz, gde se pojavljivao u špansko-argentinskim lokalima, pa je prihvaćen kao društveni ples. Prvo takmičenje u Tangu organizovano je u Nizzi. Godine 1912. izbila je Tango-groznica delom cele Evrope, ali su ga napadali zbog "neukusnog stila". Naročito je Crkva bila protiv, tako da su ga na duže vreme zabranili. Ako su nekoga u to vreme uhvatili da pleše Tango, jednostavno su ga uhapsili i osudili. Nakon mnogo godina, strogost je ublažena i Tango se ponovo vratio u plesni život. Godine 1920-1921. Englezi su reformirali južno-američki Tango. Ova pojednostavljena verzija nije bila sasvim prihvaćena, ali je 1922. godine na Tango-konferenciji organizovanoj u Londonu, Tango ipak prilagodjen engleskom stilu. Sentimentalni Tango Argentino zamenjen je engleskim Tangom različitog stila: trzaji (prvenstveno glavom), strastveni progresivni pokreti, nagla zakašnjenja i jednoznačno odvajanje figura. Danas na takmičenjima imamo dve vrste Tanga. Jedna vrsta Tanga je engleskog stila, koji se pleše na takmičenjima standardnih plesova, a druga vrsta je Argentinski Tango, koji je na programu show plesova. U takmičarskom Tangu nema dizanja niti spuštanja. Kretanja počinju iskorakom preko pete. Kolena su lagano savijena sve vreme, noge se ne ispružaju ni kod priključka. Jednostavni koraci napred i nazad, koji se mogu plesati i po blagom krugu, daju osnovno kretanje Tanga. Godine 1929. standardizovali su formu, koju i danas plešemo, a koja je od 1930. godine preuzeta i u Nemackoj. Karakteristike Karakter: čvrst i uverljiv, bez njihanja, prostorno kretanje, staccato akcija Kretanje: elegantno, izmena dinamičnog kretanja, fleksibilnost nalik na kretanje mačke Takt: 2/4 Tempo: 33 bpm Naglasak: na prvom i trećem taktu Dizanje i spuštanje: nema Dinamika: dobro izbalansirana težina, vremenski-prostorno kretanje Interpretacija Tango ne sme izgledati mehanički, trebalo bi odavati pojam kretanja mačke ili tigra, a uz to u figurama se naglašava i španska arogancija. Nema dizanja i spuštanja, oseća se stalna kontrola kroz unutrašnji deo stopala. Iako nastao u zemlji koja je bila pod jakim uticajem mačo kulture, tango je ples koji predstavlja i izbalansiran odnos između muškarca i žene. Ako jedan deo partnerstva ne funkcioniše, par nije izbalansiran i ne može se plesati. Ovo je tačno za sve standardne plesove ali u tangu postaje najočiglednije zbog karaktera i oštrine. Svaki plesač će plesati tango na svoj način jer je to ples karaktera, ples bez strogo utvrđenih pravila, ples gde individualnost znači sve.

Interesantno je da Engleski valcer vodi poreklo iz  USA. Njegova preteča je bio „Boston”, ples koji je u Englesku prenet 1874. godine. Svoju popularnost je stekao tek 1922. godine, kada se plesao na svetskom prvenstvu, a godinu dana pre toga je odlučeno da će osnovni korak imati formu korak-korak-zatvorena pozicija (stopala su jedno pored drugog). Godine 1927. je osnovni korak promenjen u korak-u stranu-zatvorena pozicija. Struktura je dobila dijagonalni karakter, jer su se celi okreti činili prekomplikovanim, i prilikom desnih i levih okreta napravljeno je samo 3/4 okreta. Ovu novu plesnu formu izradili su engleski učitelji plesa.       Samo ime „Engleski valcer” se koristi tek od 1929. godine. Pre je bio dosta progresivan ples, zvali su ga "dance of passing feet". Danas se engleski valcer pleše uza laganu, sentimentalnu muziku i predstavlja najharmoničniji ples u grupi standardnih plesova. Plesni karakter pokazuje se u sporim i ujednačenim njihanjima, prostorno progresivnim okretima, koji vladaju na plesnim podijumima bez ikakvog loma u telu. Engleski valcer je ples koji u svojoj gracioznosti krije bol nastao usled pogrešno odbranih ljubavi, ljubavi koje su prošle ili nestale. Njegov karakter se može opisati frazom “biti uvek zaljubljen”. Od takmičara se trazi da izrazom lica , ritmom i figurama ispričaju jednu od gore pomenutih priča. iEngleski valcer se pleše kao prvi ples na takmičenjima i mnogi ga nazivaju "kraljicom" plesova. Karakteristike Karakter: njihanje i tok, mekani i zaokruženi pokreti, sentimentalan i romantičan Kretanje: njihanje Takt: 3/4 Tempo: 30 bpm Naglasak: na prvom taktu Dizanje i spuštanje: početak dizanja na kraju 1., nastavak dizanja na 2. i 3., spuštanje na kraju 3. Dinamika: dobro izbalansiran tok, težina, vremensko-prostorno kretanje Interpretacija Na takmičarskom nivou, akcija koja se prikazuje zove se Waltz Pendulum Action. Valcer mora imati dobro njihanje prema dole i gore, i to izbalansirano s potrebnim prostornim kretanjem.

Pretraživanje

Na portalu Kafica magazin možete pročitati sve sto vas zanima iz oblasti lepote i zdravlja, mode, fitnesa, zdrave ishrane, poezije... Nastojimo da vam pružimo mnogo zanimljivih i različitih sadržaja u kojima ćete uživati uz vruću ili osvežavajuće ledenu kaficu. Kreirajmo zajedno ovaj portal!

Trenutno je u izradi forum, pišite nam o čemu bi voleli da čitate kao i šta biste podelili sa drugim "kafoholičarima".

Copyright © Kafica Magazin - opuštajuće teme uz kaficu. All right reserved. Zabranjeno je svako kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje sadržaja sa sajta. Svako kopiranje sadrzaja će biti sakcionisano.